Wat hebben we gedaan?

26 november 2023

Op zondagmiddag 26 november verleenden we onze medewerking aan het middagconcert van fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwerd.

 

We zongen:

 

 • Blue Moon,
 • Shallow (deze keer met Douwe en Hiltsje als solisten),
 • Come back my love,
 • The sound of Silence,
 • The family Tree,
 • True Collors
 • You’ve got a friend

 

 

 

 

Come back my love

You’ve got a friend

 

Door de akoestiek van de Gasthuiskerk te Bolsward klonken de stemmen van Majim en de blaasklanken van Eensgezindheid mooi bij elkaar,  mede dankzij de hulp van de versterking van onze stemmen door Bennie.

 

 

 

 

En met de hulp van ons trouwe combo was dit optreden zeer geslaagd, dat mag ook wel eens vermeld worden, Geeske, Fred, René en Douwe: dankjewel!

Adiemus zongen we met dirigentJeanette Valkema van Eengezindheid op dwarsfluit:

Adiemus

en verder samen met Eensgezindheid: The hanging Tree  en
Show me (menuet from “Berenice”:

Show me

 

 

 

Niet alleen fanfare Eensgezindheid liet van zich horen.

 

 

 

 

 

Maar ook de jeugd van “Nij Kabaal”. Een grote groep jonge enthousiaste
muzikanten vanuit de  korpsen van Tjerkwerd, Parrega en Blauwhuis!

Kortom: een zeer geslaagde middag!!

19 november 2023

 

Op zondagmiddag 19 november waren we te
gast bij het vriendenconcert van het koor ‘Eigenwize’ uit
Oudemirdum en omgeving dat al weer 25 jaar bestaat.
Aan dit concert werkten ook Saskia van der Linde, Grytz
&Grize en De zusjes Melissa en Carinda mee.
MFC It Klif zat tot de nok toe vol met mensen die enorm
hebben genoten van deze muzikale middag. Ook was het
speciaal dat de verschillende zangers bij elkaar aansloten
met het zingen van een aantal liederen.

 

Zelf zongen we:

 • Inscription of Hope
 • Imagine
 • Shallow
 • Come back my love
 • Adiemus

              

Één en al concentratie

Het was de eerste keer dat we Come back my love en Shallow uitvoerden.
Ulbe en Hiltsje waren solist bij Shallow:

Shallow

Samen met Eigenwize zongen we:

 • Conquest of Paradise
 • Take these wings
 • True Colors
 • You’ve got a friend.


True Collors met Eigenwize en Grytz

 

Twee koren samen, gedirigeerd door Jannie

14 oktober 2023

Op zaterdag 14 oktober mochten we twee keer optreden bij het:

Om 9:15 uur stonden we al in te zingen in de Sint Martinuskerk van Sneek: wat een heerlijke akoestiek en fijn om ook elkaar zo goed te kunnen horen. Voor de mensen in de kerk was door deze ‘galm’ de tekst niet altijd goed te verstaan, maar dat heeft met het tempo van de moderne liederen te maken. We kregen bij elk lied een welgemeend applaus.

 

 

Filmpje The sound of Silence
Sound of Silence

 

 

 

Ook ons optreden in de Martinikerk werd goed gewaardeerd. We kregen leuke reacties op onze manier van beginnen; ook in deze kerk kwamen we al lopend op, met de canon Blue Moon, waarbij we per stemgroep zingend uit het publiek opstonden en naar voren liepen. De andere liederen die we zongen waren:
Living water
The sound of Silence
The Family Tree, waarbij de tenoren staande voor het koor, hun solo brachten|
You’ve got a friend

filmpjes : Living water+ The Family Tree
Living Water

The Family Tree

 

17 september 2023

Op zondagavond 17 september hebben we meegewerkt aan de afsluiting van de feestweek van Koudum in De Klink.  Deze dienst was voorbereid door de Gemeenschappelijke Gemeenten Koudum (GGK).
We zongen goed in het gehoor liggende liederen waarbij de mensen mee mochten zingen, zoals: True Colors, Zeilen op de wind, Sound of silence en You’ve got a friend.
Het was een fijne dienst met lezingen, gebeden en een overdenking die goed werd bezocht.

 

14 juni 2023

Op woensdag 14 juni sloten we het zangseizoen af met een gezellige nazit:

4 juni 2023

Op zondag 4 juni voerden we onze themaviering DE GROTE DRIE! op bij de ‘Fjoerdienst’ in De Hoekstien te Nijemirdum. Aanvang 10:30 uur

 

Dit was de eerste keer na de covid- periode dat

we DE GROTE DRIE! weer mochten uitvoeren.

 

 

We hebben er best veel repeteertijd aan besteed, maar dat leverde een goed lopend geheel op en vele positieve reacties van de mensen in de kerk.

 

 

9 april 2023

 

 

Op zondag 9 april werkten we mee aan de Paasdienst in de Martinikerk te Koudum.

 

 

 

 

8 februari 2023

Op woensdag 8 februari hebben we onze ledenvergadering gehouden waarbij 3 bestuursleden een bloemetje ontvingen als dank voor de inzet, maar ook om ze aan te moedigen.
Op bijgaande foto staan van links naar rechts:
Marjan, die het bestuur verlaat als ‘bestuurslid van het lief en leed’
Marika, die nu het lief en leed in de gaten gaat houden
Auke, die herkozen is als penningmeester

26 november 2022

Op zaterdag 26 november leverden we een muzikale bijdrage aan de Winterfair in Koudum. Deze vond plaats op het terrein van Fleurig Buiten.
Het was een nieuwe ervaring voor ons: zingen terwijl de mensen langslopen en niet één en al aandacht hebben voor wat wij ten gehore brengen. Toch bleven er genoeg mensen wel even staan om te luisteren en met een applaus hun waardering voor ons te uiten.
 

12 november 2022


Op zaterdag 12 november gaven we ons jubileumconcert in De Klink te Koudum omdat we 35 jaar bestonden. Voor het eerst in onze zangcarrière vulden we de avond volledig zelf in. Dat betekende dat we 20 nummers uit onze lijst van ruim 350 nummers uit het hoofd hebben geleerd voor deze avond. En dat is een prestatie want we zijn allemaal ook 35 jaar ouder geworden………

Voor de pauze zongen we liederen uit het begin van onze Majim-jaren.
Aansluitend kwamen er uit alle 4 door ons zelf geschreven themavieringen personages naar voren, die aan het publiek vroegen: “Goeie, kinne jim ús noch?”  En dat bleek zo te zijn, vooral onze trouwe fans waren dat niet vergeten.

Na de pauze zongen we nummers uit ons huidige poprepertoire, zoals Imagine, Fields of Gold, True Colors en Avond.  We sloten af met You’ve got a friend, want door de jaren heen zijn we meer dan zanggenoten van elkaar geworden: we hebben al heel wat lief en leed samen gedeeld en zijn daardoor een hechte vriendengroep geworden!

Onderstaand enige filmpjes en een geluidsopname die gemaakt zijn in de zaal op mobiele telefoons van vrienden en familieleden. Majim dankt hun voor het delen van deze bestanden.
Water en Vuur
Zeilen op de wind
Molweni
Love is all
Conquest of Paradise en Songs of Sanctury
Blue moon
Avond
True Colors
Fields of Gold
You’ve Got A Friend en toespraak

Geluidsopname Imagine

Het was een jubileum waar we met plezier op terug kunnen kijken. Mede omdat we vooraf ook zo gezellig met elkaar aan de stampot gingen en iedereen na afloop elkaar eindelijk weer eens kon ontmoeten na de corona-stop.

Op zaterdag 12 november geven we een jubileumconcert in De Klink te Koudum Omdat we 35 jaar bestaan bieden we een gevarieerd programma met gospels, ingetogen en swingende muziek en popnummers. Van harte welkom!!

 

18 september 2022

Zondag 18 september hebben we gezongen in Oosthem bij de startzondag. Voor het eerst na corona weer zingen bij een zondagdienst. Het was fijn om te doen en er was een goede sfeer tussen de dominee, de mensen en ons.  De dienst is te bekijken op:

3 november 2021

Woensdag  3 november werd Gatze Bokma door zijn mede bestuursleden verrast met een bloemetje én…

de Majim druppel. Gatze, onze voorzitter, is namelijk al

                             25 jaar

lid van Majim.

 

 

Gefeliciteerd Gatze!!

 

 

Op woensdag 25 augustus zijn we eindelijk weer gestart met onze repetities.
“Kunnen we nog samen zingen?” was de grote vraag. Na een aantal repetities bleek dat we veel liederen zo weer uit het hoofd konden zingen. Misschien niet perfect, maar we strandden in elk geval niet halverwege. We repeteren nu weer iedere woensdagavond en genieten van het samen zingen en ook: het elkaar weer ontmoeten!

 

 

 

Ook werd op deze eerste repetitie ons koorlid Jantsje de Lang in het zonnetje gezet: ze was tijdens onze lockdown in december van 2020 al 25 jaar lid van Majim.

Na mooie woorden over haar zangcarrière van Auke ontving ze van hem de Majim-druppel en uit handen van haar zangmaatje Marjan nog een bos bloemen.

Gefeliciteerd Jantsje!

25 augustus 2021

Op woensdag 25 augustus zijn we eindelijk weer gestart met onze repetities.
“Kunnen we nog samen zingen?” was de grote vraag. Na een aantal repetities bleek dat we veel liederen zo weer uit het hoofd konden zingen. Misschien niet perfect, maar we strandden in elk geval niet halverwege. We repeteren nu weer iedere woensdagavond en genieten van het samen zingen en ook: het elkaar weer ontmoeten!

In verband met het coronavirus zullen onze optredens voorlopig niet doorgaan.

Alle optredens voor 2020 zijn afgezegd. 

We laten het weten wanneer we weer zullen optreden.

Na ons optreden met themaviering DE GROTE DRIE! in Scharnegoutum op 23 februari jl. werd door hun verslaggever beschreven wat onze boodschap was.  Deze boodschap (iets aangepast) willen we aan iedereen als houvast in deze tijd meegeven:

 

Wanneer je vast houdt aan het anker (Hoop), het hart laat spreken (Liefde) en vertrouwen (Geloof) toont dan kan er wat gebeuren!
Jij en ik, wij kunnen er wat aan doen om het beter te maken voor iedereen; die kracht geeft energie en hoop op een betere tijd.

 

 

 

23 september 2020

Op woensdag 23 september hebben voor het eerst sinds lange tijd een repetitie gehad. Deze vond plaats in de grote zaal in De Klink.
De afzuiging stond aan en iedereen zat keurig 1,5 m uit elkaar.
Het was behoorlijk wennen om zonder de directe steun van je zangmaatje te zingen.
Toch was iedereen er voor om voorlopig op deze manier de repetities te houden.

     

26 februari 2020

Op  woensdag 26 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden waarin Johannes als voorzitter is afgetreden: Johannes bedankt voor alles wat je hebt gedaan!!
Onze nieuwe voorzitter werd niet met de post bezorgd, maar kan wel goed postbode spelen.  Het is Gatze en we hopen dat hij samen met de andere bestuursleden Majim niet alleen brieven maar ook plezier kan bezorgen; we hebben daar alle vertrouwen in.

 

23 februari 2020

Op  zondag 23 februari hebben we met veel plezier onze themaviering DE GROTE DRIE!  uitgevoerd in de Johannes de Doperkerk in Warns.

Ook hier werden we met een ovatie van de mensen bedankt voor hetgeen we ten gehore brachten. Het is fijn om te ervaren dat we echt een boodschap overbrengen naar de aanwezige mensen.

 

Somewere along the road

 

 

2 februari 2020

Op  zondag 2 februari mochten we onze themaviering DE GROTE DRIE!  voor de derde keer uitvoeren. Deze keer in de Martenkerk in Scharnegoutum. Hoe onze viering daar ontvangen is? Op de website van de protestante gemeente Scharnegoutum-Loënga staat het volgende:

 ‘Sjonggroep Majim’ gaf in de Nieuw Vieren dienst van zondag op inspirerende wijze invulling aan de Grote Drie:  

     Geloof, Hoop en Liefde

Een groep enthousiaste mensen, in totaal 40 sjongers en muzikanten uit Koudum en omstreken, presenteerden ons afgelopen zondag op een prachtig kijk en hoorspel.
Een uitleg verweven in zang, muziek, toneel en beeld. Waarbij ‘Majim’ iedereen uitnodigt om op te staan, op te staan tegen de donkere en duistere kant van het leven. Maar ook vooral uit te dragen de onmetelijke kracht van DE GROTE DRIE !
Zondag werd weer een bijzondere viering met herkenning. Het nieuws uit de media over oorlog, geweld, ziekte, natuurrampen etc. De wereld waarin wij leven, het maakt ons vaak angstig en onzeker.
Met al die vragen die ons bezig houden heeft Majim ons geraakt op een positieve en creatieve wijze.
Hun boodschap was duidelijk, wanneer je vast houdt aan het anker (Hoop), het hart laat spreken (Liefde) en vertrouwen (Geloof) toont dan kan er wat gebeuren!
Jij en ik, wij kunnen er wat aan doen om het beter te maken voor iedereen; die kracht geeft energie en hoop op een betere wereld.

21 december 2019

Op  zaterdag 21 december mochten we als gast optreden. We zongen kersliederen in de Martinikerk van Bolsward bij het GROOT KERSTCONCERT van fanfare Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Oudega (SWF). Ook zongen we een aantal kerstliederen met EMM en was er samenzang.
En iedereen die nog niet in kerststemming was, kwam dat nu wel. Want het was een bijzondere ervaring om in zo’n grote kerk te zingen met een geweldige akoestiek! In het Bolswards Nieuwsblad werd het aantal bezoekers van dit concert nog vermeld:

Meer foto’s van dit kerstconcert zijn te vinden op de facebookpagina van EMM:
https://www.facebook.com/pg/emmoudega/photos/?ref=page_internal

14 december 2019

Op zaterdagavond 14 december  waren we het gastkoor bij het kersconcert van fanfare Nij Libben in de Martinikerk van Koudum. De kerk was goed gevuld en we hebben heel fijn gezongen.

 

 

 

 

 

4 december 2019

Op woensdag 4 december werd Henderika tijdens de koorrepetitie naar voren geroepen. Waarom?
Omdat ze al 25 jaar lid is van Majim!  Ze werd gefeliciteerd door voorzitter Johannes en ontving ‘DE DRUPPEL’.
Majim betekent ‘levend water’.

De waterdruppel symboliseert deze betekenis.

 

 

10 november 2019

 

Op zondag 10 november gingen we al voor de eerste keer met onze nieuwe themaviering:  DE GROTE DRIE!  op pad. We mochten de mensen in de Nicolaaskerk van Nijland inspireren met zang, toneelspel en mooie teksten.

Vrijwel de hele kerk was gevuld met mensen, die na afloop zeiden te hebben genoten van wat er werd gebracht bij de uitvoering van DE GROTE DRIE! Ook zelf genoten we weer volop. En net als in Koudum vorige week werd er weer gezegd dat we enthousiasme uitstraalden.
    

 

 

 

 

 

 

3 november 2019

 

 

 

Op zondag 3 november hebben we onze nieuwe themaviering:  DE GROTE DRIE!

gepresenteerd in een sfeervolle Martinikerk in Koudum.

 

 

 

 

Vragen die mensen bezig houden zijn: wat is de kracht van liefde in deze soms liefdeloze wereld met veel haat en geweld? Geloven we nog in oplossingen voor een goede toekomst en hoe houden we hoop op een betere wereld?

 

Met de wisselende opstellingen en de simpele maar doeltreffende decorstukken  en attributen, wist Majim het publiek goed te betrekken bij de viering. Ook de sterke presentatie en het enthousiasme die  het koor uitstraalde, viel in goede aarde; een staande ovatie van een geheel gevulde kerk was ons deel.

 

De eerste boekingen zijn inmiddels al gedaan.
Als u DE GROTE DRIE! wilt zien is dat nog mogelijk.
Kijk voor meer informatie op onze agenda

 

 

 

15 september 2019

Op zondagmiddag 15 september mochten we buiten zingen bij dorpshuis De Driuwpôlle nabij de jachthaven van Woudsend.
Dit alles vanwege het monumentenweekend “MONUMENTEN, MUZIEK EN MEER…… “
Er waren allemaal muzikale en culturele activiteiten en een markt verspreid door Woudsend. Een gezellig gebeuren met gelukkig droog weer.

 

 

We zongen:

 • Blue moon/Always look on the bright side of love/ I like the flowers ,
  dat waren 3 liederen door elkaar heen.
 • Lena’s sång (Fly with me)
 • Avond
 • Dreamer
 • Somewere along the road
 • True Colors
 • You’ve got a friend
 • Love is all

 

 

Samen met  Douwe op gitaar en Geeske op de piano en alle snoertjes, microfoons, monitors, mengpaneel, enz. van onze technicus Bennie werd het goed verstaanbaar voor het publiek dat langsliep of bleef staan luisteren.

Ook werd ons tenue nog uitgebreid met zonnebrillen door één of ander promotieteam.. ……..

 

 

 

En natuurlijk nog onze speciale dank aan Wouter die Geeske hielp met het omslaan en vasthouden van de bladmuziek, die anders zeker weggewaaid was.

 

 

13 maart 2019

Op woensdagavond 13 maart 2019 werden tijdens de ledenvergadering 3 koorleden in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar lid zijn van Majim.

 

 

 

Het waren Anneke de Jager, Auke Veldman en Piet Zonderland.

Ze ontvingen uit handen van voorzitter Johannes de felicitaties en allemaal de ‘Majim-druppel’.
Majim betekent “levend water”. De waterdruppel symboliseert deze betekenis.

 

23 februari 2019

Op zaterdag 23 februari 2019,  hebben we in  dorpshuis ‘It Swaaigat’ in It Heidenskip wederom een studiedag gehouden met deze keer alle decorstukken erbij……:
    

 

 

 

 

We hebben nu nog 4 koorrepetities te gaan om alles goed uit het hoofd te leren.

Zou het lukken?

SPANNEND!

 

19 januari 2019

Op zaterdag 19 januari 2019,  hebben we in  dorpshuis ‘It Swaaigat’ in It Heidenskip een studiedag gehouden.
Doel?
Studeren voor de presentatie van onze nieuwe themaviering ‘De grote Drie!’ We hebben de hele themaviering voor het eerst van voor naar achter doorgenomen.
En het leuke?
Iedereen denkt mee en zo ontstaan er tijdens de dag al wijzigingen in het script.  Zo groeien we er met z’n allen in.

Wat moet er naast het zingen dan geoefend worden?
De wisselende opstellingen tijdens de liederen, de verbindende teksten of sketches, manoeuvreren op een zogenaamd podium, microfoons doorgeven aan elkaar, mimespel, enz, enz.
Resultaat?
Moe maar voldaan. We weten dat er nog heel wat huiswerk (teksten uit het hoofd leren!) te doen valt.  Maar wat was het leerzaam, gezellig en wat hebben we een plezier gehad!

 

 

En wat hier op de foto gebeurt?
Dat zul je begrijpen als je 24 maart komt kijken in de
Martinikerk van Koudum…….

16 december 2018

Op zondagavond 16 december  mochten we een gastoptreden verzorgen bij het kerstconcert van de fanfare ‘De lytse Súdwesthoeke’ uit Staveren e.o.

De kaap was sfeervol aangekleed en iedereen deed erg zijn best.  Ook het publiek mocht meerdere keren meezingen bij de samenzang.

Kortom een avond waarover iedereen erg tevreden was.

 

 

Majim zong 3 blokjes van 4 kerstliederen:

 • First nowell​
 • Divnaja                                                                      En met het korps gezamenlijk nog:
 • Kings of orient                                                                 Now when Jesus was born in Bethlehem én
 • Alleluia come adore  Him                                                The little snowman
 • Do you hear what I hear
 • Scarborough carol
 • What Child is this
 • Kryst
 • The lights of December
 • Born is the light of the world
 • Ev’ry valley/for unto us
 • It’s the most wonderful time

2 november 2018

Op vrijdagavond 2 november hebben we gezongen bij de Allerzielen herdenkingswandeling op de begraafplaats van Koudum.

Deze Allerzielen herdenkingswandeling werd georganiseerd door Anne Joosse van Uitvaart Fryslân en Begrafenisvereniging Koudum. Op deze avond was de begraafplaats bijzonder verlicht en was er voor iedereen de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefd persoon. Dit jaar was de Allerzielenavond extra bijzonder door de onthulling van de Vlinderrots, een gedenksteen voor levenloos geboren of overleden kinderen.

foto gemaakt door René Spijkerman

Met een waxinelichtje in onze handen zongen we alle liederen in het donker uit ons hoofd:

 • Take these wings
 • You raise me up
 • Somewhere along the road
 • Als alles donker is –     Kom as it tsjuster is

Het was een prachtige koude windstille avond met veel sfeer.

5 september 2018

Op woensdag 5 september hebben we op onze eerste kooravond niet gezongen maar gebarbecued by Afke thuis. Een fijne manier om iedereen na een lange zomervakantie weer te ontmoeten en bij te praten.

6 juni 2018

Op woensdagavond 6 juni vond de laatste koorrepetitie van dit seizoen plaats.
Iedereen sjouwde zijn/haar stoel naar buiten en zo hielden we buiten achter het gebouw onze repetitie. Na de koffie/thee pauze had Bennie voor ons de beamer klaarstaan met filmpjes van ons optreden op 29 april. Erg leuk om met elkaar te bekijken en te beluisteren.
Daarna volgde een video-opname van een kerstconcert van Majim met Vox Humana uit 1998 in de Martinikerk. Hilariteit natuurlijk bij het zien van iedereen 20 jaar geleden….
we zijn wel veranderd zeg!

30 mei 2018

Op woensdagavond 30 mei was het weer wederom prachtig, maar binnen in de repetitieruimte was het daardoor nogal (te) warm. Daardoor ontstond een spontane actie om buiten op het Centrium (houten muziekpodium in het centrum van Koudum) te gaan repeteren. Ook René kwam langs om het ritme te ondersteunen op zijn cajon. Ons gezang werd  door passerende (en stoppende) dorpsbewoners en enkele toeristen zeer gewaardeerd met een applaus na elk nummer wat we zongen. Kortom: het was een fijne repetitieavond!

29 april 2018

Op zondagmiddag 29 april heeft Majim meegewerkt aan de eerste van een  zestal muzikale optredens op het houten muziekpodium Centrium in het centrum van Koudum.  Deze optredens vinden iedere laatste zondag van de maand plaats gedurende de zomermaanden.
Tenminste……… het was de bedoeling om daar samen met de koren All Round uit Bolsward en Local Vocal uit Sneek, beide o.l.v.  Jannie Brandsma een minikorenfestival te presenteren.
Van wege de slechte weersvoorspellingen is er uitgeweken naar zaal Unieck van Durk en Corrie Stoker. En dat was een goede beslissing. Er kwamen zo’n 100 mensen langs om te luisteren en te genieten. Daarnaast werd er hier en daar volop mee geklapt en gezongen met de goed in het gehoor liggende popnummers van alle drie de koren,

 

Majim zong:
Come with me my love
Molweni
Lena’s sang
May it be
With a little help from my friends
Avond (Video)
Love is all
Crazy little thing called love

 

Met alle drie de koren samen én het publiek werd het concert besloten met het bekende lied van Ramses Shaffy: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder”

Bekijk ook “filmisch verslag” op de facebook pagina van het Centrium Koudum.

11 februari 2018

Op zondag 11 februari heeft Majim meegedaan aan Heel Koudum zingt.
Samen met alle koren van Koudum gaf fanfare Nij Libben een concert met als thema “Valentijn”.
De verschillende zanggroepen en fanfare Nij Libben lieten het publiek zonder pauze muzikaal genieten en meezingen rond het thema “Valentijn”.
Na het kinderkoor KOKIKO, het  Zuidwesthoek Mannenkoor, dubbelkwartet IROP en christelijk gemengd koor Vox Humana was Sjonggroep Majim aan de beurt.

Net als alle andere zanggroepen deed ook Majim één van haar liederen samen met Nij Libben, nl. “De bugel van Looft den Heer” van Rients Gratema (Simmer 2000).
Daarna volgden:

 • “Love is all” van Roger Glover, waarbij de solo in het tussenspel werd gespeeld door alt-saxofonist Ulfert de Jong van Nij Libben (zie foto)
 • “Avond” van Boudewijn de Groot
 • “Crazy little thing called love” van Queen, waarbij Douwe de rol van Freddy Mercury vertolkte in een leren jasje met gitaar
  Video van Crazy little thing called love

 

 

We werden begeleid met muziek van ons eigen combo, bestaande uit Fred van der Bos, René Spijkerman en Geeske Buma. Ook Douwe Kuipers speelde twee nummers mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als finale van de middag werd de Elvis Presley selection gezongen door Vox Humana en Majim met begeleiding van het korps. Ook vanuit de zaal werd er  goed meegedaan.
Het was een fijne middag voor alle leeftijden waarop volop geluisterd en gezongen is
Voor herhaling vatbaar!

24 Januari 2018

Op zaterdag 24 januari heeft Majim een studiedag  beleefd in dorpshuis It Swaaigat in It Heidenskip. De catering was in handen van dhr Haanstra en die was dik voor elkaar!
’s Ochtends werd er hard gestudeerd op een drietal muziekstukken die op 11 februari ten gehore zullen worden gebracht in  De Klink om 15:00 uur bij ‘Heel Koudum Zingt’.

 

De korte

achtergrondstukje die door het koor gezongen worden bij de solo van Douwe in  ‘Crazy little thing called love’,  hebben we geprobeerd nu foutloos en op het goede moment te zingen in dit lied.
Zo nu en dan nam Jannie een zangstem onder handen. Vooral de tenoren die vóór het koor de rest van het koor toezongen, was enerverend om te zien, omdat ze niet alleen zongen maar het niet konden laten om stil te blijven staan tijdens het zingen!

Ook werd er geprobeerd om zo veel mogelijk uit het hoofd te zingen , waardoor we beter naar elkaar luisteren en de inzetten beter te gelijk vallen.

‘s Middags werd er onder leiding van Jelly een spel gedaan waarbij er van stoel naar stoel gerend moest worden, wat voor nogal wat hilariteit zorgde……………Daarna kon er weer geconcentreerd gestudeerd worden op de overige twee muziekstukken voor 11 februari.
In de loop van de middag kwam ook het combo er  nog bij, waardoor we een beter gevoel kregen over hoe alles totaal moet gaan klinken.

Nog 2 repetities te gaan en dan moeten we er klaar voor zijn.
JIJ KOMT TOCH OOK OP ZONDAG 11 FEBRUARI?!

24 december 2017

Op kerstavond zondag 24 december mochten we zingen in de kerstavonddienst van het Antoniusziekenhuis in Sneek.

We zongen in de hal van het ziekenhuis en tijdens de dienst liepen de bezoekers van patiënten gewoon in en uit.
Er was er een live videoverbinding met de patiënten, zodat die op hun kamer de dienst konden volgen. De geestelijk verzorger, die voorging in de dienst, vroeg de mensen om niet te gaan staan bij de zegen en de slotzang, zodat de patiënten niet  nog eens extra met hun ziek geconfronteerd hoefden te worden; een mooie gedachte.
Het was fijn en bijzonder om deze kerstavonddienst mee te mogen verzorgen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte impressie te beluisteren: Ziekenhuis Sneek

 

29 november 2017

Tijdens onze koorrepetitie van 29 november werden
Hans Westendorp en Anneke van der Valk
in de spotlights gezet vanwege hun 25 jarig jubileum.

Hans en Anneke: van harte gefeliciteerd met dit jubileum!!

                 

Ze werden verrast met een aandenken in de vorm van een prachtige waterdruppel, gemaakt door ons ex-koorlid Irene Ketelaar met hulp van koorleden Jentsje Fekkes en Maike Abma.
Majim betekent “levend water”. De waterdruppel symboliseert deze betekenis.

15 oktober 2017

Op zondagmiddag 15 oktober werkten we mee aan een benefietconcert voor ‘The home of Hope and Dreams’  in Uganda. Aan dit concert deden ook het Zuidwesthoekmannenkoor en Kokiko (kinderkoor) mee. Verder verzorgden organist Feike Dijkstra en trompetiste Hilda Koopmans de muziek tussen de koorzang in.  Als start van het concert begeleiden Feike en Hilda de samenzang op de melodie ‘Land of hope and glory’ met een speciaal voor de gelegenheid aangepaste tekst:

Kindje in Uganda, zo kwetsbaar en zo alleen
Hoe moet jij nu leven, niemand om je heen.
Wie heeft oog voor jou daar, wie ziet naar jou om,
Wie wil voor jou zorgen, wie zegt tegen jou KOM ( 2x )
‘Home of hope and dreams’ in Uganda gebouwd
Kind’ren mogen komen, veilig en vertrouwd
Onderdak en eten, scholing en geen pijn
Kind’ren zullen voelen dat ze welkom zijn (2x)

Het was prachtig zonnig najaarsweer, maar toch kwamen er genoeg mensen naar de Martinikerk om vrijwel alle banken te bezetten.

(Zie meer foto’s https://www.majim.nl/terugblik/fotos/)

 

 

 

Op de voorste rij zat Gini Pullen met drie van haar Ugandese kinderen: Sarah, Aaron en Eric. Eric viel op haar schoot in slaap en Sarah deed de liedjes

van het kinderkoor volop mee. De opbrengst van het concert, € 1192,=  ging in zijn geheel naar het kindertehuis in Uganda!!

Voor meer informatie over dit kindertehuis kun je kijken op: www.homeofhopeanddreams.org

 

17 september 2017

Op zondagavond 17 september werkten we mee aan de afsluitende kerkdienst van de Stichting Feestweek Koudum. Deze dienst werd door de gezamenlijke kerken van Koudum voorbereid en vond plaats in De Klink.

16 juni 2017

Op vrijdagavond  16 juni was het zover: we mochten ons laten horen op het Galaconcert  in Theater Sneek

 

Omdat we de winnaar geworden waren op het korenfestival van 22 april jl. in Workum, mochten we samen met de winnaars van het korpsenfestival, het jeugdkorpsenfestival en het solistenconcours als prijs een optreden verzorgen.

Deze festivals  en het Galaconcert werden georganiseerd door:
Federatie van muziek- en zangverenigingen uit de gemeente Súdwest Fryslân.

We zongen de volgende liederen:

 • Molweni
 • Zeilen op de wind met solo van Jentsje,
  te zien op het volgende filmpje: Zeilen op de Wind
 • The Rose:                    met solo’s van Greetje, Roelofje en Geeske
 • Fields of Gold:             met solo’s van Corrie en Douwe
 • De Zee                        (De Zee)
 • Adiemus
 • I’ve got the Music in me  (I’ve got the Music in me)

Femuza heeft foto’s  van dit Galaconcert geplaatst die zijn te bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1618420324857027.1073741845.373770502655355&type=1&l=8e0a10ed30

 

We hebben genoten met zijn allen van:

 • een swingend jeugdkorps: Koperkabaal uit Blauwhuis.
 • een fantastische soliste: Femke Galama op altsaxofoon wist de zaal volledig in vervoering te brengen; het was doodstil toen ze speelde!
 • een zeer knap uitgevoerd programma van fanfare Eendracht Maakt Macht uit Oudega (SWF)

Zingen in Theater Sneek Is een hele ervaring:

wat een ruimte op zo’n podium

wat een goede geluidsweergave

wat een enthousiast publiek

wat een mooie avond hebben we gehad 

 

 

 

22 april 2017

Op zaterdagavond  22 april was het zover: we deden mee
aan het korenfestival van de Federatie van muziek- en zangverenigingen uit de gemeente Súdwest Fryslân.
En laten we maar met de uitslag beginnen:
we zijn de winnaar geworden!

Johannes vond het als kersverse voorzitter geen probleem om de prijs namens Sjonggroep Majim in ontvangst te nemen: hij straalde van oor tot oor net als alle Majim’ers!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zongen de volgende liederen:

 • Fields of Gold: met solo’s van Corrie en Douwe

 Aan deze prijs zit een vervolg: we mogen deelnemen aan het Galaconcert van Femuza op vrijdag 16 juni in Theater Sneek!!!

Femuza heeft een nieuwsbericht  en ook foto’s geplaatst die zijn te bekijken via de volgende link:
http://www.femuza.nl/nieuws/9-featured-article-home/28-sjonggroep-majim-koudum-winnaar-korenfestival-femuza

16 april 2017

Op 1e Paasdag 16 april zongen we in de Anna Tsjerke van Winsum bij de paasdienst van deze zondag om 9.30 uur.
We werden hartelijk ontvangen en mochten van de geluidsapparatuur van deze kerk gebruik maken. Dat scheelde onze geluidsman Benny behoorlijk in de opbouwtijd die hij anders altijd weer met veel inzet voor onze optredens verricht!

 

 

Voor vervoer ernaartoe spreken we altijd af bij het ‘Centrium’ op het Frieslandplein. Zo zaten we op deze vroege paaszondagmorgen om 7:45 uur op elkaar te wachten in het koude ochtendzonnetje…

We zongen 9 liederen waarbij door de gemeente met 4 liederen volop werd meegezongen:
Als alles duister is                            (met gemeente)
Mighty Spirit
Dit is een morgen                           (met gemeente)
Worthy is the Lamb
Alleluia Jesus is Risen
Christ the Lord is Risen Today       met solo’s van Jentsje en Corrie
Love shine a light                            (met gemeente) met solo’s van Henderika en Jelly
Juicht, want Jezus is Heer             (met gemeente)

Het zingen ging goed en de mensen vonden het mooi. Daar doen we het voor!

10 februari 2017

Op vrijdagavond 10 februari hebben we opgetreden in dorpshuis De Klink. Samen met 4 muzikanten, geheten: “De bende van Beuving” (gitarist, bas/cello, drum, accordeon)  traden we op in de
muziekvoorstelling
‘Klap van de korenmolen’
van cabaretier Ernest Beuving.

Ernest  Beuving  bezorgde het publiek en ook onszelf een lachwekkende avond.
Zoiets hadden we nog nooit eerder gedaan, maar de “Oe’s & Ah’s”  die we als achtergrond mochten zingen vulden zijn liederen mooi aan. Ernest bracht de door hem meest zelfgeschreven mooie teksten met veel gevoel over.

Greetje was “uitgeloot” om in duet met Ernest het lied “100 years” te zingen en dat ging haar goed af. Ook werd er ruimte in het programma gemaakt om 2 liederen uit ons eigen repertoire te zingen. We zongen:

 • ‘Take these wings’ met begeleiding van Geeske (piano) en Theunia (dwarsfluit)  én
 • ‘Listen to the Music’ met begeleiding van Geeske(piano), Douwe (gitaar) en de band (basgitaar, gitaar, drum en accordeon) De solo werd door Hannie en Douwe gezongen en ze kregen de zaal goed mee; het publiek klapte mee bij het refrein!

Met dank aan een enthousiaste bezoeker bij het optreden kunnen jullie een aantal van de liederen die we hebben gezongen, terug zien en horen via onderstaande links naar YouTube:

Passant                         100 Years                     Oh God

Elle Est d’Ailleurs          Is er een land                Take these wings

25 december 2016

Op zondag 25 december, 1e kerstdag, hebben we gezongen in ons eigen dorp Koudum, in de Martinikerk.

Bij het inzingen werd er nog heel wat gehoest en moesten de stemmen nog behoorlijk ‘opgewarmd’ worden. Maar tijdens de dienst was het alsof we vleugels kregen. Vooral de solo van Hannie Winia met extra begeleiding  op dwarsfluit van Theunia Stilma was ‘engelachtig’.

Twee liederen zongen we a capella:

 

 • Infant holy, Infant lowly
 • Were you there on that Christmas Night

en verder ook nog:

 • Alleluia come adore Him, waarbij Hannie de solo zong
 • How many Kings
 • Who is this tiny King
 • Walking in the air, waarbij het beeldverhaal van ‘The snowman’ op de beamer werd afgespeeld.

Het was een sfeervolle kerstdienst in een volle kerk.
Kortom een fijn optreden!

 

18 december 2016

Op zondagmiddag 18 december verzorgden we een gastoptreden bij het kerstconcert van fanfare ‘Eensgezindheid’ o.l.v. Jeanette Valkema in de St. Petruskerk van Tjerkwerd.  Met passen en meten namen we onder en rond de preekstoel plaats.  De kerk was prachtig versierd in kerstsfeer en onze geluidstechnicus had een primeur: gezeten tussen het publiek stuurde hij met een tablet het mengpaneel aan!

Het programma bestond uit:

 • samenzang onder begeleiding van ‘Eensgezindheid’,
 • kerstmuziek gespeeld door Eensgezindheid waarbij ook veel gesoleerd werd,
 • een kerstverhaal over de kleine trommeljongen
 • gezongen kerstmuziek van Majim, namelijk:
  • Divnaja Novyna
  • Infant holy, Infant lowly
  • Do you hear what I hear
  • Were you there on that Christmas Night
  • Alleluia come adore Him, waarbij Hannie de solo zong
  • How many Kings
  • Who is this tiny King
  • Ev’ry valley / For unto us
 • En er werd gezamenlijk kerstmuziek ten gehore gebracht:
 • Walking in the air
 • When Jesus was born, met een solo van Jentsje

De kerk was goed gevuld en het zong er fijn.
Na afloop was er voor iedereen ‘poeiermolke’ of glühwein.
We kunnen terugkijken op een goed geslaagd kerstconcert.
En voor wie meer wil lezen over dit kerstconcert staat er ook een verslag met foto’s op de website van fanfare Eensgezindheid: http://www.fanfare-eensgezindheid.nl/

22 oktober 2016

Van Rossum

Op zaterdag 22 oktober deed Majim mee in de St.Gertrudiskerk in Workum aan een concert van de Stichting Havaros50.  Deze stichting

organiseert een reeks van 14 concerten in Friesland speciaal ter ere van het jubileum van Hans van Rossum. Hans van Rossum zit dit jaar als musicus al 50 jaar in het vak. Van de ruim 600 composities die hij heeft geschreven, wordt een gedeelte uitgevoerd door koren, korpsen, koperensembles en solisten.

h-van-rossum-2

De akoestiek in de St.Gertrudiskerk is enorm en dat maakte het moeilijk om goed bij elkaar te blijven in tempo.
We zongen de volgende liederen:

 • De rijke jongeling                            Hans van Rossum
  De verwerping van Nazareth      Hans van Rossum
  De zee                                              Trijntje Oosterhuis
  I’ve got the Music in me               Kiki Dee
 • Jesus calls you                                Hans van Rossum
  You never let go                             Matt Redman
  Adiemus                                           Karl Jenkins
  Lord I wanna be a Christian         Hans van Rossum

h-van-rossum-1

Vooral  bij het à capella gezongen lied Adiemus  galmde de laatste toon nog prachtig na door de enorme akoestiek van de kerk!
Voor meer foto’s  en een recensie van dit concert kun je kijken op:

https://www.facebook.com/jubileumHansvanRossum/