Leden

Het kleine groepje mensen die in 1987 zijn begonnen met zingen, is nu in middels gegroeid tot een groep van 41 leden. Sjonggroep Majim is momenteel samengesteld uit:

15        sopranen
16        alten
8         bassen
5          tenoren

Deze zeer enthousiaste leden komen niet alleen uit Koudum, maar ook uit Sondel, Balk, Nijemirdum, Oudemirdum, Elahuizen, Hemelum, Molkwerum, Hindeloopen, Workum, Exmorra en zelfs Abbega. Natuurlijk zijn er in al die jaren nieuwe leden bijgekomen, maar er zijn ook leden weggegaan. En sommige leden zijn nadat ze afscheid genomen hadden, later opnieuw lid geworden. In de afgelopen jaren is er een hele groep jonge leden bij gekomen, wat natuurlijk geweldig is in meerdere opzichten. De mix van jonge en oudere leden en ook de stemmen geeft het koor een volle klank. Ook mogen we ons gelukkig prijzen met de grote groep mannen die mooi verdeeld bij de bassen en de tenoren een goede verhouding vormen bij de aanwezige sopranen en alten.

Bij het organiseren van een evenement, of het klaar stomen van een project zijn alle leden altijd weer bereid om werkgroepjes te vormen voor bv. decorbouw, catering, PR en andere zaken die hierbij om de hoek komen kijken.
Het bestuur van Majim is blij met zo’n fijne groep leden die steeds de handen weer uit de mouwen willen steken tijdens de repetities en de uitvoeringen. Ook in alle lief- en leedzaken weten we wat we aan elkaar hebben.

Stemtest:
Wanneer een nieuw lid zich aan wil melden wordt door onze dirigent een stemtest afgenomen. Dit wordt gedaan om te bepalen of de stem binnen het koor past en zo ja, in welke partij.