DE GROTE DRIE!

Vanaf eind maart 2023 weer in het programma.

Geachte lezer,

Na de succesvolle themavieringen ‘Ljocht’, ‘Is dit alles’ en ‘Geef(t) mij vleugels’ heeft Sjonggroep Majim uit Koudum een nieuwe viering geschreven met als thema:

Het nieuws in de media over oorlog, geweld, ziekte, natuurrampen etc. in de wereld waarin wij leven, maakt ons vaak angstig en onzeker. Vragen die ons dan bezig houden zijn: wat gaat er gebeuren; wat kunnen we eraan doen om het beter te maken voor iedereen; wat is de kracht van de liefde in deze soms zo liefdeloze wereld met veel haat en geweld; geloven we in oplossingen voor een goede toekomst; hoe houden we hoop op een betere wereld?

Sjonggroep Majim geeft met deze nieuwe viering op inspirerende wijze invulling aan dit thema door zang, muziek, toneel en beeld. De themaviering DE GROTE DRIE! kan een reguliere zondagsviering/dienst vervangen, zodat er geen voorganger en organist nodig zijn.

Aanvullende informatie voor kerken en verenigingen:

  • De liederen zijn vnl. in de Nederlandse, Engelse en Friese taal (met evt. vertaling op de beamer); de gesproken teksten zijn vnl. in het Fries.
  • DE GROTE DRIE! is geschikt voor alle leeftijden
  • DE GROTE DRIE! is tevens geschikt als thema bij een jaarvergadering of als onderdeel van een bijeenkomst in b.v. een verzorgingshuis.

Lijkt het u leuk om eens iets anders te organiseren en hebt u een ruimte met bewegingsvrijheid voor ca. 40 personen, bel, schrijf of mail dan, voor vragen of afspraken, met:

Contactpersoon:        Douwe Kuipers      06 – 523 669 91 / e-mail info@majim.nl

 

Natuurlijk is het mogelijk om de themaviering eens bij te wonen vóórdat u ons boekt. Vraag aan onze contactpersoon wanneer en waar deze wordt uitgevoerd of kijk op de agenda van onze website.

Meer informatie en ander nieuws over ‘Majim’ kunt u nalezen op www.majim.nl