Sjonggroep Majim

Wat hebben we gedaan …..

Op  zaterdag 21 december mochten we als gast optreden. We zongen kersliederen in de Martinikerk van Bolsward bij het GROOT KERSTCONCERT van fanfare Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Oudega (SWF). Ook zongen we een aantal kerstliederen met EMM en was er samenzang.
En iedereen die nog niet in kerststemming was, kwam dat nu wel. Want het was een bijzondere ervaring om in zo’n grote kerk te zingen met een geweldige akoestiek! In het Bolswards Nieuwsblad werd het aantal bezoekers van dit concert nog vermeld:

Meer foto’s van dit kerstconcert zijn te vinden op de facebookpagina van EMM:
https://www.facebook.com/pg/emmoudega/photos/?ref=page_internal

Op zaterdagavond 14 december  waren we het gastkoor bij het kersconcert van fanfare Nij Libben in de Martinikerk van Koudum. De kerk was goed gevuld en we hebben heel fijn gezongen.

 

 

 

 

 

Op woensdag 4 december werd Henderika tijdens de koorrepetitie naar voren geroepen. Waarom?
Omdat ze al 25 jaar lid is van Majim!  Ze werd gefeliciteerd door voorzitter Johannes en ontving ‘DE DRUPPEL’.
Majim betekent ‘levend water’.

 

De waterdruppel symboliseert deze betekenis.

 

Wat gaan we doen …..

Voor het jaar 2020 worden we al veel gevraagd om onze themaviering DE GROTE DRIE!  te komen uitvoeren.

Zo gaan we zingen op:

 

  • zondag 2 februari in de Martenkerk in Scharnegoutum
  • zondag 23 februari in de Johannes de Doperkerk in Warns
  • zondagMIDDAG 15 maart in dorpshuis De Finne in Ferwoude

 

 

Als u DE GROTE DRIE! ook wilt zien is dat nog mogelijk.
Kijk voor meer informatie op onze agenda of bel met onze contactpersoon