Sjonggroep Majim

Wat gaan we doen …..

 

Op zondagmiddag 19 november om 15 uur gaan we meedoen aan het najaarsconcert van het koor ‘Eigenwize’ uit Oudemirdum. Dit concert zal plaatsvinden in MCF It Klif in Oudemirdum

 

 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 26 november gaan we onze medewerking verlenen aan het middagconcert van fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwerd.

Dit concert vindt plaats in de Gasthuiskerk te Bolsward en begint om 15 uur

 

 

 

 

 

Vanuit De Súdwester  (stifting foar kultuer en ferdivedaasje) is ons gevraagd om medewerking te verlenen in Koudum aan een ‘Krystbelibbing’ op

zaterdag 16 december.

Deze krystbelibbing duurt ca. een uur en wordt twee keer uitgevoerd, namelijk om 15:30 uur en om 20 uur in de Martinikerk.

In 2024 staan er 4 uitvoeringen van de themaviering DE GROTE DRIE! op onze agenda, nl. op

 

zondag 28 januari om 10 uur
in de Sint Johannes de Doperkerk te Parrega

 

 

 

zondag 11 februari om 9:30 uur
in Ons Gebouw  te Harich

 

 

 

zondag 21 april om 9:30 uur
in de Johanneskerk te Oosthem en

 

 

op zondag 27 oktober om 9:30 uur
in de Martinikerk te Oosterend

 

 

Kijk voor meer informatie op onze agenda

 

 

Wat hebben we gedaan …..

Op zaterdag 14 oktober mochten we twee keer optreden bij het:

Om 9:15 uur stonden we al in te zingen in de Sint Martinuskerk van Sneek: wat een heerlijke akoestiek en fijn om ook elkaar zo goed te kunnen horen. Voor de mensen in de kerk was door deze ‘galm’ de tekst niet altijd goed te verstaan, maar dat heeft met het tempo van de moderne liederen te maken. We kregen bij elk lied een welgemeend applaus.

 

 

Filmpje The sound of Silence
Sound of Silence

 

 

 

Ook ons optreden in de Martinikerk werd goed gewaardeerd. We kregen leuke reacties op onze manier van beginnen; ook in deze kerk kwamen we al lopend op, met de canon Blue Moon, waarbij we per stemgroep zingend uit het publiek opstonden en naar voren liepen. De andere liederen die we zongen waren:
Living water
The sound of Silence
The Family Tree, waarbij de tenoren staande voor het koor, hun solo brachten|
You’ve got a friend

filmpjes : Living water+ The Family Tree
Living Water

The Family Tree

Op zondagavond 17 september hebben we meegewerkt aan de afsluiting van de feestweek van Koudum in De Klink.  Deze dienst was voorbereid door de Gemeenschappelijke Gemeenten Koudum (GGK).
We zongen goed in het gehoor liggende liederen waarbij de mensen mee mochten zingen, zoals: True Colors, Zeilen op de wind, Sound of silence en You’ve got a friend.
Het was een fijne dienst met lezingen, gebeden en een overdenking die goed werd bezocht.