Sjonggroep Majim

Wat hebben we gedaan …..

Op woensdag 8 februari hebben we onze ledenvergadering gehouden waarbij 3 bestuursleden een bloemetje ontvingen als dank voor de inzet, maar ook om ze aan te moedigen.
Op bijgaande foto staan van links naar rechts:
Marjan, die het bestuur verlaat als ‘bestuurslid van het lief en leed’
Marika, die nu het lief en leed in de gaten gaat houden
Auke, die herkozen is als penningmeester

Op zaterdag 26 november leverden we een muzikale bijdrage aan de Winterfair in Koudum. Deze vond plaats op het terrein van Fleurig Buiten.
Het was een nieuwe ervaring voor ons: zingen terwijl de mensen langslopen en niet één en al aandacht hebben voor wat wij ten gehore brengen. Toch bleven er genoeg mensen wel even staan om te luisteren en met een applaus hun waardering voor ons te uiten.
 

Op zaterdag 12 november gaven we ons jubileumconcert in De Klink te Koudum omdat we 35 jaar bestonden.

Voor het eerst in onze zangcarrière vulden we de avond volledig zelf in. Dat betekende dat we 20 nummers uit onze lijst van ruim 350 nummers uit het hoofd hebben geleerd voor deze avond. En dat is een prestatie want we zijn allemaal ook 35 jaar ouder geworden………

Voor de pauze zongen we liederen uit het begin van onze Majim-jaren.
Aansluitend kwamen er uit alle 4 door ons zelf geschreven themavieringen personages naar voren, die aan het publiek vroegen: “Goeie, kinne jim ús noch?”  En dat bleek zo te zijn, vooral onze trouwe fans waren dat niet vergeten.

Na de pauze zongen we nummers uit ons huidige poprepertoire, zoals Imagine, Fields of Gold, True Colors en Avond.  We sloten af met You’ve got a friend, want door de jaren heen zijn we meer dan zanggenoten van elkaar geworden: we hebben al heel wat lief en leed samen gedeeld en zijn daardoor een hechte vriendengroep geworden!

Het was een jubileum waar we met plezier op terug kunnen kijken. Mede omdat we vooraf ook zo gezellig met elkaar aan de stampot gingen en iedereen na afloop elkaar eindelijk weer eens kon ontmoeten na de corona-stop.

Wat gaan we doen …..

 

Op zondag 9 april werken we mee aan de Paasdienst in de Martinikerk te Koudum.

Aanvang: 9:30 uur

 

Op zondag 4 juni voeren we onze themaviering DE GROTE DRIE! op bij de ‘Fjoerdienst’ in De Hoekstien te Nijemirdum. Aanvang 10:30 uur

 

Kijk voor meer informatie op onze agenda