Sjonggroep Majim

Wat gaan we doen…..

AFGELAST:
presentatie themaviering DE GROTE DRIE! op 24 maart

Na lang wachten gaan we eindelijk meer bekend maken, want wie of wat zijn toch DE GROTE DRIE?

Het nieuws in de media over oorlog, geweld, ziekte, natuurrampen etc. in de wereld waarin wij leven, maakt ons vaak angstig en onzeker. Vragen die ons dan bezig houden zijn: wat gaat er gebeuren; wat kunnen we eraan doen om het beter te maken voor iedereen; wat is de kracht van de liefde in deze soms zo liefdeloze wereld met veel haat en geweld; geloven we in oplossingen voor een goede toekomst; hoe houden we hoop op een betere wereld?

Bekijk de poster maar goed……………….en kom kijken, luisteren en meedoen op 24 maart!

 

Wat hebben we gedaan?

Op zaterdag 23 februari 2019,  hebben we in  dorpshuis ‘It Swaaigat’ in It Heidenskip wederom een studiedag gehouden met deze keer alle decorstukken erbij……:
    

 

 

 

 

We hebben nu nog 4 koorrepetities te gaan om alles goed uit het hoofd te leren.

Zou het lukken?

SPANNEND!

 

Op zaterdag 19 januari 2019,  hebben we in  dorpshuis ‘It Swaaigat’ in It Heidenskip een studiedag gehouden.
Doel?
Studeren voor de presentatie van onze nieuwe themaviering ‘De grote Drie!’ We hebben de hele themaviering voor het eerst van voor naar achter doorgenomen.
En het leuke?
Iedereen denkt mee en zo ontstaan er tijdens de dag al wijzigingen in het script.  Zo groeien we er met z’n allen in.

Wat moet er naast het zingen dan geoefend worden?
De wisselende opstellingen tijdens de liederen, de verbindende teksten of sketches, manoeuvreren op een zogenaamd podium, microfoons doorgeven aan elkaar, mimespel, enz, enz.
Resultaat?
Moe maar voldaan. We weten dat er nog heel wat huiswerk (teksten uit het hoofd leren!) te doen valt.  Maar wat was het leerzaam, gezellig en wat hebben we een plezier gehad!

 

 

En wat hier op de foto gebeurt?
Dat zul je begrijpen als je 24 maart komt kijken in de
Martinikerk van Koudum…….