Dirigent

Jannie4 bewerkt7

Jannie Kramer-Gietema

 

Jannie werd geboren in Sneek en groeide op in Tjerkwerd in een muzikaal gezin. Toen ze oud genoeg was mocht ze op muziekles, om zo later bij het muziekkorps te kunnen waar ook haar ouders en zusje speelden. Ze oefende op het instrument van haar vader (een tenortuba), totdat ze goed genoeg was om bij het korps te mogen. Ze kreeg een plekje naast haar ‘heit’, nu uiteraard met een eigen instrument.

Na een paar jaar werd ze samen met haar vader lid van een fanfare die bestond uit muzikanten van verschillende verenigingen, o.l.v. Piebe Bakker uit Koudum. Een paar jaar later werd ze toegelaten tot het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. Intussen was ze ook gaan zingen bij  jongerenkoor Con Spirito in Tjerkwerd.

Al met al leidde dit alles tot haar keus voor de Muziek Pedagogische Academie (het latere conservatorium) in Leeuwarden, als studie na het VWO. Hier koos ze de richting schoolmuziek met koordirectie als één van de bijvakken. Al tijdens haar studie begon ze met het dirigeren van haar eerste koren (waaronder Majim).

Na het afstuderen heeft ze dit een aantal jaren gecombineerd met het werken als muziekdocent aan middelbare scholen.Jannie-2 16-11-14Uiteindelijke richtte ze zich helemaal op het dirigeren van koren en volgde de meerjarige dirigentenopleiding van het SNK met o.a. les van Gerben v.d. Veen. Incidenteel leidt Jannie ook workshops, sing-ins of projectkoren, zoals bijvoorbeeld bij theatergroep Sult.

Momenteel is Jannie ook dirigent van 3 andere koren: ‘Scheppingsgave’ uit Witmarsum, ‘Samar’ uit Makkum en ‘Eigenwize’ uit Nijemirdum.

Nu, na meer dan 35 jaar, vindt ze het nog steeds heel fijn om te werken met groepen die voor hun plezier een avond komen zingen. Het geeft haar veel voldoening als koorleden na een fijne repetitie al zingend weer naar huis gaan.